NOŠENI GRUBER-PODRIVAČ        
               
    zahvat dubina visina preporuč. težina  
Oznaka artikla cm obrade cm rad.tij. snaga trak. kg  
G 7/3 RP 140 35-45 72 45-55 660  
G 9/3 RP 180 35-45 72 55-65 700  
G 11/3 RP 220 35-45 72 70-80 740  
G 13/3 R P 250 35-45 72 85-100 780  
               
Podrivači ove vrste, na zahtjev kupca, mogu se isporučivati bez rotora ili bez prigrtača  
ili bez obadva priključka. Osnovna karakteristika ovih oruđa je da razriva tlo, čime se postiže 
miješanje zemljišta po dubini obrađenog profila sa biljnim ostatcima, što poboljšava strukturu
tla osigurava bolju cirkulaciju vode između dubinskih i gornjih slojeva.   
Ova oruđa opremljena su sa prigrtačima koji imaju zadatak da zemlju koju su pokrenuli radni
organi, poravnaju a rotor koji se nalazi iza prigrtača služi da se zemlja lagano zbije i da se 
površinski sloj usitni i ostane poravnat. Za regulaciju dubine obrade sa bočne strane postavljaju
se dva metalna točka. Preporučuje se upotreba ovih oruđa u suvom zemljištu i  sa oskudnim  
biljnim ostatcima. (Naročito pogodno vrijeme nakon žetve).