-- POČETNA -- O NAMA -- PROIZVODI -- KONTAKT -- GDJE SMO? -- NOVOSTI --


OSNOVNE INFORMACIJE O FABRICI

Fabrika poljoprivrednih mašina “Nova Mehanika” Kozarska Dubica započela je svoj razvojni put davne 1945. godine, kao traktorska stanica, koja sa proizvodnjom drljača, u početku za svoje potrebe, započinje i djelatnost proizvodnje poljoprivrednih priključaka.
Godine 1978 fabrika, u novoizgrađenom objektu započinje sa proizvodnjom široke lepeze poljoprivrednih priključnih mašina u sastavu tadašnjeg metalurškog kombinata “Bratstvo” iz Novog Travnika. Stagnaciju u razvoju fabrika je doživjela krajem devedesetih godina prošlog vijeka, da bi nakon uspješno provedene privatizacije 2011 godine, kao sto postotno privatno valasništvo doživjela svoj preporod i ponovo važi za respektabilnog proizvođača priključnih mašina za poljoprivredu i pouzdanog poslovnog partnera.

Proizvodni i poslovni sistem fabrike prostire se na površini 47.361 m2. Pod krovom se nalazi 12.000 metara2 proizvodnog, poslovnog i  skladišnog prostora, a preostali prostor čine uredjene površine za vanjska skladišta i saobraćajnice.

Osnovna djelatnost fabrike je proizvodnja poljoprivrednih priključnih mašina.

Asortiman proizvodnog programa od preko 170 proizvoda, razvijen je praćenjem zahtjeva domaćeg i inostranog tržišta,  sa orijentaciojom na sopstvene stručne kadrove, vlastito istraživanje, razvoj, konstruisanje, eksploatacono ispitivanje proizvoda, projektovanje i uvodjenje novih tehnologija omogućili su da fabrika plasira proizvode na domaće i inostrano tržište. 
Proizvodno razvojni pristup razvoja proizvoda omogućio je visok stepen kvaliteta koji je prepoznatljiv na tržištu. 
Na svom razvojnom putu fabrika je imala značajnu proizvodnu kooperaciju sa inostranim firmama.

Danas je fabrika sa svojim kadrovima ponovo sposobna da prati zahtjeve sa tržišta, da prihvati izazov novih tehnoloških zahtjeva razvoja proizvodnje. 
Fabrika trenutno zapošljava 60 radnika odgovarajuće kadrovske strukture za osnovnu djelatnost kojom se bavi.
Svakako treba napomenuti i geografsku poziciju fabrike. Nalazimo se na oko dvadeset kilometara od autoputa Begrad-Zagreb, carinski  prelaz za robin transport Donja Gradina udaljen je desetak kilometara, željeznička stanica  u Prijedoru  udaljena je oko 30 km a plovna  rijeka Sava udaljena je oko 50 km

KADROVSKA STRUKTURA TRENUTNO ZAPOSLENIH:

-     mašinski inženjeri,

 1. ekonomisti,
 2. mašinski tehničari,
 3. ostali tehničari,
 4. kvalifikovani metaloglodači,
 5. bravarI

-     mašin-bravari,
-     metalo-strugari,

 1. zavarivači,
 2. ostali.

 

I   PROIZVODNI PROGRAM

1. Osnovni proizvodni program fabrike je proizvodnja poljoprivrednih priključnih       mašina i to:

-    za osnovnu obradu zemljišta, u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji

 1. za uredjenje zemljišta, odnosno osvajanje novih poljoprivrednih površina, uređenje površina za dugogodišnje voćne zasade
 2. za dopunsku obradu i predsjetvenu pripremu zemljišta,
 3. za medjurednu obradu ratarskih kultura
 4. sistemi i pumpe za navodnjavanje.
 5. prskalice  za voćarstvo i ratarstvo

 2.  Pored navedenog osnovnog  programa fabrika obavlja i slijedeće djelatnosti:

 1. projektuje i proizvodi opremu za pripremu komponenati za stočnu hranu, postupkom ekstrudiranja,
 2. proizvodi traktorske kabine,
 3. proizvodi mašine za pripremu ogrjevnog drveta, kružne testere i hidraulične cjepače drveta,
 4. proizvodi komunalne mašine,
 5. proizvodi ručni poljoprivredni alat (vile, ašove, motike sjekire),
 6. proizvodi rezervne djelove za različite poljoprivredne mašine i opremu po uzorku i zahtjevu.
 7. prodaje poljoprivredne mašine i uredjaje.

 

Značajno mjesto zauzima proizvodnja rezervnih djelova kako za sopstvene mašine i orudja tako i za poljoprivredne mašine po zahtjevu ili uzorku kupca. Fabrika je osposobljena kadrovski i tehnoliški i za izradu konstrukcija u oblasti građevinarstva.

Značajne izvozne poslove fabrika je imala u zemlje; Nigeriju, Ugandu, Irak, Italiju, Češku i Austriju.

Veoma značajno za fabriku u njenom razvoju imala je proizvodna kooperacija u periodu 1985 – 1992. godine sa austrijskom firmom VOGEL&NOOT, sa kojom je zajednički plasirala proizvode u zemlje istočne Evrope.

Koristeći se savremenim koncepcijskim rješenjima fabrika je razvila lepezu od preko 170 priključnih mašina za opremanje svih kategorija traktora snage od 20-250 KW.

Fabrika svojim proizvodima trenutno pokriva područje BiH, Srbije, Hrvatske  i nalazi se u samom vrhu proizvodjača ove vrste, po kvaliteti mašina, djelova i opreme.

 

II PROIZVODNI KAPACITETI

Mašinski kapaciteti su potpuno tehnološki zaokruženi za proizvodnju poljoprivrednih priključnih mašina i druge opreme na ukupnoj površini od 7000 kvadratnih metara pokrivenog prostora.

Mašinski kapaciteti sastoje se iz:

1.  Pogon rezaone i kovačnice radne površine 1073 kvadratna metra i radne visine 8 metara u kojoj se vrši hladno i toplo oblikovanje materijala sa termičkom obradom, a raspolaže sa slijedećim kapacitetima:
-     uredjaj za kopirno gasno sječenje,     

 1. mehaničke i hidraulične makaze,
 2. excentar, elektrozavojne i hidraulične prese za oblikovanje materijala,
 3. rezalice (excentar i horizontalno trakaste),
 4. peći za zagrijavanje materijala (komorne, kružne i peć pegla),
 5. mašina za pjeskarenje (mehaničko čišćenje čelika),
 6. kranska dizalica,
 7. postrojenje za termičku obradu,

2.  Pogon mehaničke obrade, radne površine 2.200 kvadratnih metara i korisnom visinom od 4,5 m i raspolaže sa opremom kao što su:
- univerzalne bušilice (vertikalne, radijalne i viševretene), 
- univerzalne glodalice (vertikalne i horizontalne),
- univerzalni strugovi (prečnici obrade do 1200 mm, dužina obrade maksimalno do  
4500 mm)          
- kopirni strugovi,

3.  Pogon montaže i zavarivanja sa radnom površinom 2.328 kvadratnih metara i radnom visinom od 4,5m a raspolaže opremom:

 1. aparati za zavarivanje CO2,
 2. aparati za elektrolučno zavarivanje,
 3. aparati za tačkasto zavarivanje,
 4. aparat za zavarivanje argonom (nehrdjajući materijali),

Pogon montaže raspolaže i sa linijom za farbanje sa dvije komore za nanošenje osnovne i lak boje, kao i sa malim kranskim dizalicama koje se koriste kod montaže proizvoda.

Isto tako fabrika raspolaže i sa poslovnim prostorom koji je smješten na spratu anexa sa površinom od 600 kvadratnih metara i ostalim pomoćnim sadržajima u površini 800 kvadratnih metara skladišta, radionica za izradu i opremu alata, radionica za mašinsko i elektro održavanje, garderobe, sanitarni čvorovi, restoran, plinska stanica, kompresorska stanica i kotlovnica.

brojac posetaBrojač posjeta                        Sva prava zadržana © www.menahika.co , Design by Dejan Aćimović