NOŠENE DRLJAČE-SITNILICE        
               
    dimenzije zahvat preporuč. težina    
Oznaka artikla klina mm cm snaga trak. kg    
S III   16x16x140 290 25-30 160    
S IV   16x16x140 380 30-40 220    
S V   16x16x140 470 40-50 280    
               
Nošene traktorske drljače namjenjene su za predsjetvenu pripremu zamljišta.  
Tu pripremu čini sitnjenje , ravnanje i pripremanje gornjeg oraničnog sloja za sjetvu.  
Drljača se koristi nakon tanjiranja, ali se može koristiti pred proljetnu sjetvu  
na, prethodno u  jesen podorano zemljište.        
Na ram drljače, koji je izrađen od kvalitetnog čelika, montiraju se klinaste baterije.